Tổng kết sự kiện "Đua Top Cấp Độ" tại máy chủ S2 - Gasco

Ngày đăng: 14/07/2018

Sau 7 ngày tranh đua khốc liệt thì ngôi vị quán quân đã thuộc về anh hùng NgôNLù tại máy chủ Gasco. Laura xin phép được vinh danh top 10 anh hùng có cấp độ cao trong sự kiện "Đua Top Cấp Độ" sau đây.

 

Bảng Xếp Hạng Top 10

Danh sách 10 anh hùng đạt cấp độ cao nhất: 

Top Tên anh hùng
1 NgôNLù
2 Huydat 68
3 Dragon Hesman
4 Super-SaiYan
5 blued
6 Teoanh
7 Pop
8 Junjin
9 ROBIT Kẻ Hủy Diệt
10 NAMPH0NG

 

Phần Thưởng:

 

Hạng

Quà 

TOP 1

Kim Cương x2000
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 7 x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x3
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x30
Thẻ EXP - 3 x50

TOP 2

Kim Cương x1500
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 6 x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x2
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x20
Thẻ EXP - 3 x30

TOP 3

Kim Cương x1000
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x15
Thẻ EXP - 3 x20

TOP 4 - 10

Kim Cương x500
Rương Anh Hùng Tím Ngẫu Nhiên x2
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x10
Thẻ EXP - 3 x15

 

 Lưu ý 

Phần thưởng sẽ được phát cho các anh hùng trong vòng 24h sau khi tổng kết.

 

Laura, kính bút!