Tổng kết sự kiện "Đua Top Cấp Độ Mừng Closed Beta"

Ngày đăng: 28/06/2018

Cuối cùng thì sau 7 ngày tranh đua khốc liệt, ngôi vị quán quân đã xuất hiện. KenZ vẫn giữ vị trí dẫn đầu cho đến phút cuối cùng, cùng với 9 vị anh hùng khác đã chính thức nhận được phần thưởng giá trị của sự kiện. Laura xin phép được vinh danh top 10 anh hùng có cấp độ cao trong sự kiện "Đua Top Cấp Độ Mừng Closed Beta" sau đây.

 

Bảng Xếp Hạng Top 10

Danh sách 10 anh hùng đạt cấp độ cao nhất: 

Top Tên anh hùng Cấp độ
1 KenZ 56
2 Frozen 54
3 Sơnn 53
4 TrungTroll 52
5 Bão Lửa Trên Thiên Hà 51
6 Junjin 50
7 ahihi 50
8 The Death 50
9 SơnĐạiCa 48
10 băng long 48

 

Phần Thưởng:

 

Hạng

Quà 

TOP 1

Kim Cương x2000
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 7 x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x3
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x30
Thẻ EXP - 3 x50

TOP 2

Kim Cương x1500
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 6 x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x2
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x20
Thẻ EXP - 3 x30

TOP 3

Kim Cương x1000
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x15
Thẻ EXP - 3 x20

TOP 4 - 10

Kim Cương x500
Rương Anh Hùng Tím Ngẫu Nhiên x2
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x10
Thẻ EXP - 3 x15

 

 Lưu ý 

Phần thưởng sẽ được phát cho các anh hùng trong vòng 24h sau khi tổng kết.

 

Laura, kính bút!