Thông báo xử lý vi phạm

Ngày đăng: 02/07/2018

Các vị anh hùng thân mến,

 

 

Trong những ngày vừa qua BQT đã nhận được thông tin một số anh hùng đã có hành vi lợi dụng BUG để chuộc lợi, cụ thể là sử dụng BUG để nhận quà liên tục.

Hiện tại, lỗ hỏng đã được khắc phục. BQT cũng đã tiến hành xóa hết tất cả các vật phẩm mà các anh hùng có được thông qua hành vi trục lợi BUG trên.

Qua đó, BQT cũng xin nhắc nhở các anh hùng không nên có những hành vi trục lợi cá nhân làm ảnh hưởng đến những người chơi khác. Các hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý thích đáng.

 

Laura kính báo,