Thông báo điều chỉnh Chiến Dịch

Ngày đăng: 06/07/2018

Chào các vị anh hùng,

 

Hiện tại, phần thưởng "Chiến Dịch" ở các ải Thường - Khó - Đặc Biệt và phần thưởng "Thử Thách" ở 30 ải đầu đều chưa thực sự phù hợp cho các anh hùng khi tham gia bắt đầu game nên khiến cho nhiều anh hùng gặp phải nhiều khó khăn trong giai đoạn này. Sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các vị anh hùng ở S1 thì nay Laura và phía BQT đã quyết định điều chỉnh lại các phần thưởng cho phù hợp với các anh hùng như sau:

 

- Phần thưởng "Chiến Dịch" đã được điều chỉnh ở tất cả các ải Thường - Khó - Đặc Biệt để phù hợp hơn.

- Phần thưởng "Thử Thách" ở 30 ải đã được điều chỉnh để hỗ trợ tốt hơn người chơi trong giai đoạn đầu.

- Lưu ý: Phần điều chỉnh này bắt đầu áp dụng từ lúc mở S2 và áp dụng cho tất cả máy chủ.

 

Hình minh họa phần thưởng

 

Laura, kính bút!