Sự kiện tích lũy tiêu phí ngày

Ngày đăng: 27/06/2018

Laura xin giới thiệu đến các vị anh hùng sự kiện tích lũy tiêu phí ngày vô cùng hấp dẫn đang diễn ra sau đây

 

Thời gian

  • Bắt đầu : 00h00 ngày 27/6
  • Kết thúc : 00h00 ngày 30/6 (cuối ngày 29/6)

Phạm vi

  • S1 – Hesman

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, anh hùng tích lũy tiêu phí đủ mốc trong 1 ngày sẽ nhận được quà tặng sự kiện
  • Mốc tích lũy sẽ được làm mới khi qua ngày

Phần thưởng

Mốc

Quà

200

Vàng x100.000
Thẻ EXP - 2 x10
Nước Thần x100
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 4 x10

500

Vàng x200.000
Thẻ EXP - 2 x25
Đá Năng Lượng - 2 x10
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 4 x20

1000

Vàng x250.000
Nước Thần x300
Phản Vật Chất - 2 x100
Rương Mảnh Tím x10
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 4 x20

2000

Vàng x300.000
Rương Mảnh Vàng x10
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 5 x10
Vật Chất Tối x300
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x20

3000

Vàng x300.000
Rương Mảnh Vàng x15
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 5 x15
Thẻ EXP - 3 x15
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x30

 

Laura, kính bút