Sự kiện tích lũy tiêu phí ngày 19/7

Ngày đăng: 18/07/2018

Sự kiện Tích Lũy Tiêu Phí Ngày vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra vào ngày 19/7, mời các vị anh hùng cùng tham gia :

 

Thời gian

  • Bắt đầu : 10h00 ngày 19/7
  • Kết thúc : 00h00 ngày 23/7 (cuối ngày 22/7)

Phạm vi

  • S1 + S2

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, anh hùng tích lũy tiêu phí đủ mốc trong 1 ngày sẽ nhận được quà tặng sự kiện
  • Mốc tích lũy sẽ được làm mới khi qua ngày

Phần thưởng

Mốc

Quà

500

Vàng x200.000
Thẻ EXP - 2 x25 
Phản Vật Chất - 3 x30
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 4 x20

1000

Thẻ EXP - 2 x50
Phản Vật Chất - 3 x50
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 4 x20
Mảnh Thẻ Mark Veens x20

2000

Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 5 x20
Thẻ EXP - 3 x50
Mảnh Thẻ Morlin x10
Vật Chất Tối x300

4000

Thẻ EXP - 4 x50
Mảnh Thẻ Morlin x20
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 6 x20
Phản Vật Chất 5 - 50

6000

Thẻ EXP - 5 x50
Mảnh Thẻ Morlin x30
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh 7 x20
Phản Vật Chất 6 - 50

 

Laura, kính bút