Sự kiện nạp tích lũy theo ngày

Ngày đăng: 30/06/2018

Laura xin giới thiệu sự kiện Nạp Tích Lũy Theo Ngày sau đây:

 

Thời gian :

  • Bắt đầu : 00h00 ngày 01/07
  • Kết thúc : 00h00 ngày 04/07 (cuối ngày 3/7)

Phạm vi :

  • S1 - Hesman

Nội dung : 

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đủ mốc trong 1 ngày sẽ nhận được quà tặng sự kiện        
  • Mốc tích lũy sẽ làm mới lại khi qua ngày tiếp theo

Phần thưởng :

Mốc

Quà

100

Thẻ EXP - 1 x30
Nước Thần x150
Vật Chất Tối x80
Vàng x250.000

300

Thẻ EXP - 2 x30
Phản Vật Chất - 2 x120
Rương Chuyển Sinh - 4 x20
Vàng x300.000

500

Rương Mảnh Anh Hùng Tím x30
Thẻ EXP - 2 x30
Nước Thần x300
Vật Chất Tối x200
Vàng x500.000

750

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng x15
Rương Chuyển Sinh - 5 x15
Thẻ EXP - 3 x15
Nước Thần x300
Phản Vật Chất - 3 x50

1250

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng x30
Rương Chuyển Sinh - 5 x20
Vật Chất Tối - 500
Phản Vật Chất - 3 x120
Thẻ EXP - 3 x30

 

Thông tin hỗ trợ:

Hướng dẫn nạp GooglePlay bằng thuê bao Viettel/Mobi/Vina

Hướng dẫn Nạp GOSU bằng cách thanh toán trực tiếp

Hướng dẫn chi tiết về mua và nạp thẻ BIT

Hướng dẫn nạp thẻ qua cổng MPAY

 

Laura, kính bút!