Sự kiện nạp tích lũy theo ngày - 13/7

Ngày đăng: 12/07/2018

Laura xin giới thiệu sự kiện Nạp Tích Lũy Theo Ngày sau đây:

 

Thời gian :

  • Bắt đầu : 10h00 ngày 13/07
  • Kết thúc : 00h00 ngày 16/07 (cuối ngày 15/7)

Phạm vi :

  • S1 và S2

Nội dung : 

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đủ mốc trong 1 ngày sẽ nhận được quà tặng sự kiện        
  • Mốc tích lũy sẽ làm mới lại khi qua ngày tiếp theo

Phần thưởng :

Mốc

Quà

200

Mảnh Cyclop x10
Thẻ EXP - 2 x30
Phản Vật Chất - 2 x120
Rương Chuyển Sinh - 4 x20

500

Mảnh Cyclop x20
Thẻ EXP - 2 x50
Nước Thần x300
Vật Chất Tối x100

750

Mảnh Oman x10
Rương Chuyển Sinh - 5 x15
Thẻ EXP - 3 x50 
Nước Thần x300

1250

Mảnh Oman x20
Rương Chuyển Sinh - 6 x15
Vật Chất Tối x 500
Thẻ EXP - 4 x50

2500

Rương Chuyển Sinh - 7 x20
Rương Trang Bị Giáp phẩm 8 - Tự Chọn x1
Thẻ EXP - 5 x100
Mảnh Levis x50

 

Thông tin hỗ trợ:

Hướng dẫn nạp GooglePlay bằng thuê bao Viettel/Mobi/Vina

Hướng dẫn Nạp GOSU bằng cách thanh toán trực tiếp

Hướng dẫn chi tiết về mua và nạp thẻ BIT

Hướng dẫn nạp thẻ qua cổng MPAY

 

Laura, kính bút!