Quà Tặng Closed Beta

Ngày đăng: 20/06/2018

 Chào mừng Hesman Legend mở cửa chính thức, Laura có phần quà nhỏ dành tặng cho tất cả anh hùng vào tham gia Game.

 

Thời gian:

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 21/6
  • Kết thúc: 00h00 ngày 25/6 (cuối ngày 24/6)

Phạm vi:

  • Máy chủ S1 – Hesman

Nội dung:

  • Các anh hùng cần đăng nhập mỗi ngày trong thời gian sự kiện để nhận quà ngày đó.
  • Quà sẽ được gửi qua thư, thời gian bắt đầu gửi thư là 10h00 mỗi ngày. Thư sẽ tồn tại đến 23h59p trong ngày, nếu không nhận sẽ bị mất..

Phần Thưởng:

 

Ngày

Quà tặng

21/6/2018

Kim Cương x100
Vàng x200.000
Nước Thần x200
Vật Chất Tối x150
Phản Vật Chất - 2 x20

22/6/2018

Kim Cương x150
Vàng x300.000
Thẻ EXP - 2 x20
Phản Vật Chất - 3 x30
Đá Năng Lượng - 1 x10

23/6/2018

Kim Cương x200
Vàng x300.000
Trái Tim Robot x10
Chìa Vạn Năng x10
Đá Năng Lượng - 1 x10

24/6/2018

Kim Cương x250
Vàng x500.000
Thẻ EXP - 2 x20
Rương Phụ Trang x1 (Ngẫu nhiên)
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 4 x10

 

Laura, kính bút!