Đua Top Cấp Độ mừng Closed Beta

Ngày đăng: 20/06/2018

Trong đợt Alpha Test ngắn vừa qua thì cuộc đua về cấp độ giữa các anh hùng vẫn chưa đủ sôi động nên Laura quyết định mở lại sự kiện Đua Top Cấp Độ mừng Closed Beta này để các anh hùng lại tiếp tục có thể cạnh tranh thi đua với nhau để đạt được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

 

Thời gian:

  • 7 ngày tính từ ngày mở máy chủ

Phạm vi:

  • Máy chủ S1 – Hesman

Nội dung:

  • Trong thời gian sự kiện, anh hùng đạt cấp độ cao nhất khi tổng kết sẽ nhận được quà tặng
  • Nếu anh hùng cấp độ bằng nhau thì sẽ xét đến tiêu chí điểm EXP, ai cao hơn xếp trước

Phần Thưởng:

 

Hạng

Quà 

TOP 1

Kim Cương x2000
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 7 x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x3
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x30
Thẻ EXP - 3 x50

TOP 2

Kim Cương x1500
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 6 x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x2
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x20
Thẻ EXP - 3 x30

TOP 3

Kim Cương x1000
Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh Tự Chọn - 5 x15
Thẻ EXP - 3 x20

TOP 4 - 10

Kim Cương x500
Rương Anh Hùng Tím Ngẫu Nhiên x2
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x10
Thẻ EXP - 3 x15

 

 Lưu ý 

Sự kiện sẽ tổng kết trong vòng 48h sau khi kết thúc, quà sẽ được trao trong vòng 24h sau khi tổng kết.

 

Laura, kính bút!