Chuỗi sự kiện ưu đãi ngày 06/07

Ngày đăng: 05/07/2018

Để chào mừng máy chủ mới thứ 2 của Hesman, nên Laura đã mở thêm chuỗi sự kiện ưu đãi mới ngày 06/07 dành cho tất cả máy chủ như sau:

 

 

STT

Tên Sự Kiện

1

 Quà Tặng Chào Mừng S2 

2

Tích Lũy Tiêu Phí

3

Đầu Tư Thu Lợi

4

Vòng Quay May Mắn

5

Nạp Tích Lũy

 

 

Quà Tặng Chào Mừng S2

Thời gian:

 • Bắt đầu : 10h00 ngày 06/07
 • Kết thúc : 00h00 ngày 09/07 (cuối ngày 08/07)

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 và S2

Nội dung:

 • Chào mừng máy chủ mới S2 mở cửa chính thức, Laura có phần quà tặng dành cho tất cả anh hùng.
 • Điều kiện: Đăng nhập mỗi ngày trong thời gian sự kiện để nhận quà ngày đó.
 • Quà sẽ được gửi qua thư, thời gian bắt đầu gửi thư là 10h00 mỗi ngày. Thư sẽ tồn tại đến 23h59p trong ngày, nếu không nhận thì thư và quà sẽ bị mất.

Phần Thưởng:

 

Ngày

Quà tặng

6/7/2018

Kim Cương x100
Vàng x200.000
Nước Thần x200
Vật Chất Tối x150
Phản Vật Chất - 2 x20

7/7/2018

Kim Cương x100
Vàng x300.000
Thẻ EXP - 2 x20
Phản Vật Chất - 3 x30
Đá Năng Lượng - 1 x10

8/7/2018

Kim Cương x200
Vàng x300.000
Trái Tim Robot x10
Chìa Vạn Năng x10
Đá Năng Lượng - 1 x10

 

 

Tích Lũy Tiêu Phí

Thời gian:

 • Bắt đầu: 10h00 ngày 6/7
 • Kết thúc: 00h00 ngày 13/7 (cuối ngày 12/7)

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 và S2

Nội dung:

 • Trong thời gian sự kiện, anh hùng tích lũy tiêu phí đạt đủ mốc sẽ nhận được quà tặng sự kiện tương ứng theo mốc.

Phần Thưởng:

 

Mốc (KIM CƯƠNG)

Quà

500

Vàng x200.000
Thẻ EXP - 2 x30
Nước Thần x 250
Phản Vật Chất - 1 x100

1000

Vàng x300.000
Thẻ EXP - 2 x30
Nước Thần x300
Vật Chất Tôi x150
Phản Vật Chất - 2 x200
Rương Mảnh Thẻ Tím x10

2500

Vàng x500.000
Thẻ EXP - 3 x20
Nước Thần x500
Phản Vật Chất - 2 x300
Rương Trang Bị - 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng x10

5000

Vàng x1.000.000
Thẻ EXP - 3 x30
Nước Thần x500
Phản Vật Chất - 3 x100
Rương Trang bị 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng x20

10000

Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 7 x1
Thẻ EXP - 5 x20
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x50
Phản Vật Chất - 3 x200

 

Đầu Tư Thu Lợi

Thời gian:

 • Không giới hạn

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 và S2

Nội dung:

 • Anh hùng mua gói Đầu Tư để nhận được Kim Cương mỗi khi đạt cấp độ yêu cầu
 • Số lượng Kim Cương nhận được gấp 8 lần so với số Kim Cương dùng để mua
 • Anh hùng cần đạt cấp VIP 3 trở lên mới có thể mua gói Đầu Tư

Phần Thưởng:

 

Cấp độ

Kim Cương nhận lại

10

200

20

500

30

800

40

1000

50

1000

60

1000

70

1000

80

1000

90

1500

 

 

Vòng Quay May Mắn

Thời gian:

 • Không giới hạn

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 và S2

Nội dung:

 • Trong thời gian sự kiện, anh hùng tiến hành quay vòng quay để nhận thưởng
 • Đồng thời tích lũy số lần quay đạt mốc sẽ nhận được quà tặng của sự kiện
 • Giá vòng quay :

Số lần

Số KC cần tốn

1 lần

10 Kim Cương

10 lần

90 Kim Cương

30 lần

250 Kim Cương

 

Phần thưởng : 

 

Mốc

Quà tặng

30

Phản Vật Chất - 2 x50
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 4 x20
Rương Nguyên Liệu Vô Cực - 10
Thẻ EXP - 2 x10

40

Đá Năng Lượng - 2 x10
Rương Mảnh Anh Hùng Tím Ngẫu Nhiên x20 
Nước Thần x200
Vật Chất Tối x100

60

Phản Vật Chất - 2 x80 
Bụi Tinh Vân - 2 x100
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x10
Rương Giáp Đầu x1

80

Rương Trang Bị - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x20
Thẻ EXP - 3 x30
Rương Mảnh Tướng Vàng x10

100

Rương Trang Bị - 6 x1
Rương Mảnh Tướng Vàng x15
Rương NL Vô Cực x15
Phản Vật Chất - 3 x60

500

Rương Trang Bị - 7 x1
Rương Anh Hùng Vàng x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x30
Phản Vật Chất - 3 x60

 

Lưu ý

Mốc nhận thưởng tại vòng quay và số lần quay sẽ làm mới mỗi ngày, các anh hùng chú ý nhận đủ quà trước khi hệ thống reset cuối ngày nhé.

 

Nạp Tích Lũy

Thời gian:

 • Bắt đầu: 10h00 ngày 6/7
 • Kết thúc: 00h00 ngày 13/7 (cuối ngày 12/7)

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 và S2

Nội dung:

 • Trong thời gian sự kiện, anh hùng tích lũy nạp đủ mốc sẽ nhận được quà tặng sự kiện

Phần Thưởng:

 

Mốc (KIM CƯƠNG)

Quà

250

Thẻ EXP - 2 x20
Phản Vật Chất - 2 x100
Rương Chuyển Sinh - 4 x20
Vàng x250.000

500

Rương Anh Hùng Tím (ngẫu nhiên) x1
Thẻ EXP - 2 x30
Vật Chất Tối x250
Phản Vật Chất - 2 x250
Rương Chuyển Sinh - 4 x20

1000

Rương Mảnh Anh Hùng Tím (tự chọn) x40
Phản Vật Chất - 3 x100
Nước Thần x300
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x20
Thẻ EXP - 3 x20

2500

Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Vật Chất Tối x300
Phản Vật Chất - 3 x200
Rương Trang bị - 6 (ngẫu nhiên) x1
Rương Chuyển Sinh - 5 x40

5000

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng 1 - Tự chọn x70
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x50
Rương Chuyển Sinh - 5 Tự chọn x30
Thẻ EXP - 3 x50
Bản Vẽ Trang bị Chiến Binh - 8 (ngẫu nhiên) x1

 

Thông tin hỗ trợ:

Hướng dẫn nạp GooglePlay bằng thuê bao Viettel/Mobi/Vina

Hướng dẫn Nạp GOSU bằng cách thanh toán trực tiếp

Hướng dẫn chi tiết về mua và nạp thẻ BIT

Hướng dẫn nạp thẻ qua cổng MPAY

 

Laura, kính bút!