Chuỗi sự kiện ưu đãi dành cho máy chủ mới

Ngày đăng: 20/06/2018

Để tạo thêm không khí sôi động cuồng nhiệt mừng ngày Closed Beta và mở máy chủ mới Hesman thì Laura sẽ mở thêm chuỗi sự kiện ưu đãi máy chủ mới cho các anh hùng cùng tham gia như sau:

 

STT

Tên Sự Kiện

1

Tích Lũy Tiêu Phí

2

Đầu Tư Thu Lợi

3

Vòng Quay May Mắn

 

Tích Lũy Tiêu Phí

Thời gian:

 • Bắt đầu: 10h00 ngày 21/6
 • Kết thúc: 00h00 ngày 27/6 (cuối ngày 26/6)

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 – Hesman

Nội dung:

 • Trong thời gian sự kiện, anh hùng tích lũy tiêu phí đạt đủ mốc sẽ nhận được quà tặng sự kiện tương ứng theo mốc.

Phần Thưởng:

 

Mốc (KIM CƯƠNG)

Quà

500

Vàng x200.000
Thẻ EXP - 2 x30
Nước Thần x 250
Phản Vật Chất - 1 x100

1000

Vàng x300.000
Thẻ EXP - 2 x30
Nước Thần x300
Vật Chất Tôi x150
Phản Vật Chất - 2 x200
Rương Mảnh Thẻ Tím x10

2500

Vàng x500.000
Thẻ EXP - 3 x20
Nước Thần x500
Phản Vật Chất - 2 x300
Rương Trang Bị - 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng x10

5000

Vàng x1.000.000
Thẻ EXP - 3 x30
Nước Thần x500
Phản Vật Chất - 3 x100
Rương Trang bị 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng x20

10000

Rương Anh Hùng Vàng Ngẫu Nhiên x1
Rương Vũ Khí Tự Chọn - 7 x1
Thẻ EXP - 5 x20
Rương NL Vô Cực x100
Phản Vật Chất - 3 x200

 

Đầu Tư Thu Lợi

Thời gian:

 • Không giới hạn

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 – Hesman

Nội dung:

 • Anh hùng mua gói Đầu Tư để nhận được Kim Cương mỗi khi đạt cấp độ yêu cầu
 • Số lượng Kim Cương nhận được gấp 8 lần so với số Kim Cương dùng để mua
 • Anh hùng cần đạt cấp VIP 3 trở lên mới có thể mua gói Đầu Tư

Phần Thưởng:

 

Cấp độ

Kim Cương nhận lại

10

200

20

500

30

800

40

1000

50

1000

60

1000

70

1000

80

1000

90

1500

 

 

Vòng Quay May Mắn

Thời gian:

 • 7 ngày tính từ ngày mở máy chủ

Phạm vi:

 • Máy chủ S1 – Hesman

Nội dung:

 • Trong thời gian sự kiện, anh hùng tiến hành quay vòng quay để nhận thưởng
 • Đồng thời tích lũy số lần quay đạt mốc sẽ nhận được quà tặng của sự kiện
 • Giá vòng quay :

Số lần

Số KC cần tốn

1 lần

10 Kim Cương

10 lần

90 Kim Cương

30 lần

250 Kim Cương

 

Phần thưởng : 

 

Mốc

Quà tặng

30

Phản Vật Chất - 2 x50
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 4 x20
Rương Nguyên Liệu Vô Cực - 10
Thẻ EXP - 2 x10

40

Đá Năng Lượng - 2 x10
Rương Mảnh Anh Hùng Tím Ngẫu Nhiên x20 
Nước Thần x200
Vật Chất Tối x100

60

Phản Vật Chất - 2 x80 
Bụi Tinh Vân - 2 x100
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x10
Rương Giáp Đầu x1

80

Rương Trang Bị - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x20
Thẻ EXP - 3 x30
Rương Mảnh Tướng Vàng x10

100

Rương Trang Bị - 6 x1
Rương Mảnh Tướng Vàng x15
Rương NL Vô Cực x15
Phản Vật Chất - 3 x60

500

Rương Trang Bị - 7 x1
Rương Anh Hùng Vàng x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x30
Phản Vật Chất - 3 x60

 

Lưu ý

Mốc nhận thưởng tại vòng quay và số lần quay sẽ làm mới mỗi ngày, các anh hùng chú ý nhận đủ quà trước khi hệ thống reset cuối ngày nhé.

 

  

Laura, kính bút!