Chuyển Sinh Anh Hùng

Ngày đăng: 13/06/2018

Chuyển Sinh là một trong các tính năng phát triển Anh Hùng cấp cao trong Hesman Legend. Đúng với tên gọi tính năng, các anh hùng sẽ được trải nghiệm quá trình chuyển sinh để đạt được sức mạnh to lớn hơn, mang một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn.

 

Lợi ích của việc Chuyển Sinh:

 • Tăng giới hạn cấp độ của Anh Hùng
 • Mở khóa các kỹ năng tiếp theo của Anh Hùng.

 

 

Nguyên liệu và điều kiện Chuyển Sinh như sau:

 • Huy hiệu chuyển sinh tùy theo class.
 • Mảnh thẻ của Anh Hùng muốn chuyển sinh.
 • Vàng
 • Yêu cầu đạt tới cấp độ tối đa của Anh Hùng.

Cấp Độ Chuyển Sinh
P.Chất Hero Ban Đầu Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
Trắng Cấp 40 Cấp 50 Cấp 60 Cấp 70 Cấp 80
Xanh Cấp 60 Cấp 70 Cấp 80 Cấp 90 Cấp 100
Tím Cấp 70 Cấp 80 Cấp 90 Cấp 100 Cấp 110
Vàng Cấp 80 Cấp 90 Cấp 100 Cấp 110 Cấp 120
Đỏ Cấp 90 Cấp 100 Cấp 110 Cấp 120 Cấp 130

 

Nguyên Liệu Chuyển Sinh
P.Chất Hero Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
Trắng Mảnh thẻx20
H.Hiệu 1x10
Vàngx15000
Mảnh thẻx50
H.Hiệu 2x25
Vàngx90000
Mảnh thẻx80
H.Hiệu 3x40
Vàngx270000
Mảnh thẻx120
H.Hiệu 4x60
Vàngx600000
Xanh Mảnh thẻx20
H.Hiệu 3x10
Vàngx45000
Mảnh thẻx50
H.Hiệu 4x25
Vàngx180000
Mảnh thẻx80
H.Hiệu 5x40
Vàngx450000
Mảnh thẻx120
H.Hiệu 6x60
Vàngx900000
Tím Mảnh thẻx20
H.Hiệu 4x10
Vàngx60000
Mảnh thẻx50
H.Hiệu 5x25
Vàngx225000
Mảnh thẻx80
H.Hiệu 6x40
Vàngx540000
Mảnh thẻx120
H.Hiệu 7x60
Vàngx1050000
Vàng Mảnh thẻx20
H.Hiệu 5x10
Vàngx75000
Mảnh thẻx50
H.Hiệu 6x25
Vàngx270000
Mảnh thẻx80
H.Hiệu 7x40
Vàngx630000
Mảnh thẻx120
H.Hiệu 8x60
Vàngx1200000
Đỏ Mảnh thẻx20
H.Hiệu 6x10
Vàngx90000
Mảnh thẻx25
H.Hiệu 7x10
Vàngx315000
Mảnh thẻx80
H.Hiệu 8x40
Vàngx720000
Mảnh thẻx120
H.Hiệu 9x60
Vàngx1350000

 

Lưu ý : 

Huy hiệu chuyển sinh chia làm 6 loại theo 6 class của các vị Anh Hùng, đồng thời mỗi loại cũng có phân định theo cấp độ tương ứng.

Các loại huy hiệu gồm có:

 • Huy hiệu Chiến Binh

 • Huy hiệu Giáp Sĩ

 • Huy hiệu Pháp Sư

 • Huy hiệu Trị Liệu

 • Huy hiệu Hỗ Trợ

 • Huy hiệu Phù Thủy

 

Lưu ý

Sau khi chuyển sinh, cấp độ của nhân vật sẽ trở về 1.

                Laura, kính bút !