Chế Tạo Trang Bị

Ngày đăng: 13/06/2018

Trong Hesman Legend, anh hùng hoàn toàn có thể sở hữu những trang bị mạnh mẽ thông qua tính năng chế tạo. Việc anh hùng cần là kiếm đủ các nguyên liệu cần thiết thông qua việc tham gia các hoạt động trong Hesman Legend.

Nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo gồm có:

 • Bản Vẽ Trang Bị

 • Pin Năng Lượng

 • Khối Nguyên Tố

 • Hợp Kim

 • Chất Xúc Tác

 • Vi Xử Lý

 • Sợi Tổng Hợp

 • Nhựa Tổng Hợp

Cách chế tạo : 

 

 • Chọn bản vẽ trang bị cần chế rồi dựa theo nguyên liệu yêu cầu trên bản vẽ tiến hành thu thập đầy đủ. Để chế tạo một trang bị cấp cao sẽ cần thời gian chờ và số vàng tương ứng

 

 

 • Trong quá trình chế tạo, các anh hùng có thể chọn thao tác “Xong Ngay” để hoàn thành nhanh quá trình chế tạo, nhưng sẽ phải tốn 1 lượng tài nguyên kim cương khá cao nhé.

 

 • Sau khi quá trình chế tạo kết thúc, thì thành phẩm sẽ xuất hiện để các anh hùng có thể sử dụng. Trang bị được chế tạo từ bản vẽ đều là những trang bị cực hiếm và cực mạnh với những chỉ số cực cao. 

 

Lưu ý
 • Các nguyên liệu chế tạo trang bị gồm 3 cấp độ
 • Để chế tạo trang bị thuộc Bộ Trang Bị, cần thêm nguyên liệu đặc.

 

 Laura, kính bút !