Hoạt Động Du Hành Vũ Trụ

Ngày đăng: 13/06/2018

Hoạt động Du Hành Vũ Trụ là hoạt động mà các anh hùng có thể sừ dụng các phi thuyền - chiến hạm khác nhau để tìm kiếm các tài nguyên quý giá trên vũ trụ bao la và thu hồi về cho mình. Nhưng hãy cẩn thận kẻo bị các chiến hạm khác đánh chiếm.

 

Cách Tham Gia

 • Vào giao diện “ Hoạt Động”

 • Chọn hoạt động “Du Hành”

Nội Dung:

 • Cấp Độ : 5 trở lên
 • Thời Gian : Không giới hạn
 • Du Hành :
  • Anh hùng sẽ có 5 cấp Chiến Hạm để nâng cấp.
  • Có 2 cách nâng cấp : Nâng cấp phổ thông sẽ có tỷ lệ thành công, nâng cấp đặc biệt có tỷ lệ 100% thành công nhưng sẽ tốn lượng lớn kim cương hơn
  • Mỗi anh hùng đều có 5 lượt miễn phí du hành cho mỗi ngày. Nếu muốn du hành tiếp thì sẽ bị tính phí.

 • Đánh Chiếm :

  • Các anh hùng có thể đánh chiếm cướp tài nguyên từ chiến hạm của anh hùng khác đang du hành. Bấm Làm Mới để cập nhật thông tin chiến hạm đang du hành
  • Nhưng hãy chú ý, khi du hành mỗi anh hùng đều có thể mua thêm buff tăng thực lực cho mình để bảo vệ chiến hạm. Nếu anh hùng cảm thấy chưa đủ mạnh thì không nên đánh chiếm nhé.

Phần thưởng :

 • Phần thường khi hoàn thành chuyến du hành là rất phong phú và còn được chia làm 2 loại :
  • Phần thưởng theo cấp chiến hạm : Tương ứng theo cấp chiến hạm của các anh hùng càng cao thì khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng càng lớn.
  • Phần thưởng điểm du hành : Các anh hùng có thể sử dụng số điểm du hành nhận được để mua các vật phẩm trong Cửa Hàng – Điểm Du Hành.

Shop Du Hành

 

Laura, kính bút!