Hoạt động Đột Kích

Ngày đăng: 23/06/2018

Đúng với tên gọi, đây là hoạt động sẽ không xuất hiện trên giao diện của các anh hùng nếu hoạt động không mở. Và nó sẽ đột nhiên xuất hiện khi hoạt động bắt đầu mở ra, va đem đến vô vàn kho báu quý giá cho các anh hùng đoạt lấy

 

Cách Tham Gia :

 • Tại giao diện chính chọn vào “Đột Kích” (Nếu hoạt động diễn ra thì mới thấy)

 

 • Tại giao diện hoạt động chọn cấp độ ải muốn tham gia

 

Nội Dung

 • Cấp Độ : Không giới hạn
 • Thời Gian : Kéo dài 7 ngày tính từ ngày bắt đầu
 • Hoạt động đột kích có tất cả 6 cửa ải tương ứng với 6 cấp độ, người chơi cần hoàn thành từng cửa ải để mở khóa cửa ải tiếp theo (cửa ải càng về sau thì quái sẽ càng mạnh)
 • Mỗi lần tham gia qua ải sẽ nhận được điểm xếp hạng và điểm thưởng để sử dụng trong cửa hàng Đột Kích (Cửa ài càng về sau thì điểm nhận được càng nhiều)
 • Số lần tham gia là không giới hạn, nhưng sẽ trừ điểm thể lực tương ứng cho từng ải và sẽ cần thêm chìa khóa cho các ải 4-5-6
 • Thưởng xếp hạng sẽ được trao sau khi hoạt động kết thúc.

 

Phần thưởng:

 • Phần thưởng khi qua mỗi ải sẽ nhận được phần thưởng tương ứng của cửa ải đó

 

 • Phần thưởng Thành Tựu là khi các anh hùng qua ải tích được điểm xếp hạng thì đồng thời cũng được tính vào thành tựu để nhận quà thưởng tại mốc điểm thành tựu tương ứng

 

 • Phần thưởng Top Điểm Bảng Xếp Hạng là phần thưởng cao nhất trong hoạt động Đột Kích, với phần thưởng vô cùng hấp dẫn và phong phú như sau:

TOP

Quà

1

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng Tự chọn x70
Rương Vũ Khí tự chọn - 8 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x30
Rương Nguyên Liệu Chế Tạo - 8 x20
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x30
Phản Vật Chất - 3 x80

2

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng Tự Chọn x60
Rương Vũ Khí tự Chọn - 7 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x25
Rương Nguyên Liệu Chế Tạo - 8 x18
Rương Nguyên LiệuVô Cực x30
Phản Vật Chất - 3 x60

3

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng Tự Chọn x50
Rương Vũ Khí tự chọn - 7 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển SInh - 5 x20
Rương Nguyên Liệu chế tạo - 8 x16
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x25
Phản Vật Chất - 3 x50

4

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng ngẫu nhiên x50
Rương Vũ Khí Tự chọn - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 5 x15
Rương Nguyên Liệu Chế Tạo - 8 x14
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x25
Phản Vật Chất - 3 x40

5

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng ngẫu nhiên x40
Rương Trang bị - 7 x1
Rương Nguyên Liệu Chế Tạo - 8 x12
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x20
Phản Vật Chất - 3 x30

6

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng ngẫu nhiên x30
Rương Trang bị - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x20
Nước Thần x500
Vật Chất Tối x125

7

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng ngẫu nhiên x20
Rương Trang bị - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x20
Nước Thần x400
Vật Chất Tối x100

8

Rương Mảnh Anh Hùng Vàng ngẫu nhiên x10
Rương Trang bị - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Vô Cực x20
Nước Thần x300
Vật Chất Tối x75

9

Rương Anh Hùng Tím Ngẫu nhiên x1
Rương Trang bị - 6 x1
Rương Nguyên Liệu Chuyển Sinh - 4 x30
Nước Thần x300
Vật Chất Tối x75

10

Rương Anh Hùng Tím Ngẫu nhiên x1
Rương Trang bị - 6 x1
Rương Nguyên Liệu chuyển sinh - 4 x30
Nước Thần x250
Vật Chất Tối x60

50

Rương Mảnh Anh Hùng Tím ngẫu nhiên x50
Rương Nguyên Liệu chuyển sinh - 4 x25
Nước Thần x200
Vật Chất Tối x50

100

Rương Mảnh Anh Hùng Tím ngẫu nhiên x40
Rương Nguyên Liệu chuyển sinh - 4 x20
Nước Thần x150
Vật Chất Tối x40

500

Rương Mảnh Anh Hùng Tím ngẫu nhiên x30
Rương Nguyên Liệu chuyển sinh - 4 x15
Nước Thần x100
Vật Chất Tối x25

1000

Rương Mảnh Anh Hùng Tím Ngẫu nhiên x20
Rương Nguyên Liệu chuyển sinh - 4 x10
Nước Thần x100
Vật Chất Tối x25

0
(Quà tham gia)

Rương Mảnh Anh HÙng Tím Ngẫu nhiên x10
Rương Nguyên Liệu chuyển sinh - 4 x10
Nước Thần x100
Vật Chất Tối x25

 

Laura, kình bút