Hệ thống Robot Bảo Hộ và Hóa Khổng Lồ

Ngày đăng: 13/06/2018

Hệ thống Robot Bảo Hộ cùng với Hóa Khổng Lồ là 2 tính năng độc đáo nhất của Hesman Legend. Đều mang đậm nét đặc sắc của riêng Hesman, đem đến cảm giác hoàn toàn mới cho các anh hùng khi trải nghiệm.

 

H thng Robot Bo H

  • Hệ thống Robot Bảo Hộ cho phép các anh hùng triệu hồi các Robot xuất chiến trong trận đấu. Việc triệu hồi sẽ yêu cầu tích đủ năng lượng để tiến hành.
  • Các Robot Bảo Hộ sẽ có kỹ năng khác nhau hoàn toàn, tạo nên sự đa dạng cho anh hùng lựa chọn.

Triệu hồi Robot Bảo Hộ

  • Để triệu hồi được Robot Bảo Hộ, anh hùng cần kiếm đủ các nguyên liệu sau:Trái Tim Robot, Chìa Vạn Năng, Mảnh thẻ Robot tương ứng.

 

 

Chỉ định Hero điều khiển Robot

  • Để chỉ định Hero điều khiển Robot, người chơi cần chọn một Hero có khả năng điều khiển Robot ở giao diện chính.
  • Sau đó chọn tab "Danh sách bảo hộ"
  • Rồi chọn "Chỉ định" để chọn Hero điều khiển Robot

 

 

Hệ thống Hóa Khổng Lồ

  • Hệ thống Hóa Khổng Lồ cho phép người chơi biến Hero của mình to gấp đôi khi xuất chiến và chỉ số của Hero đó sẽ được x2 lên. Việc hóa khổng lồ cũng sẽ yêu cầu tích đủ năng lượng để tiến hành.
  • Ngoài ra thì không phải Hero nào cũng có thể biến khổng lồ. Để xác nhận Hero đó có thể hóa khổng lồ hay không thì các anh hùng cần vào xem thông tin Hero đó có biểu tượng Hóa Khổng Lồ sau đây.

 

Chỉ số của Hero được X2

 

Laura, kính bút!