Ép Xung và Đột Phá

Ngày đăng: 13/06/2018

Ép Xung và Đột Phá đều là những tính năng cường hóa sức mạnh không thể thiếu của các Hero. Càng cường hóa thì cấp bật sức mạnh của Hero càng cao, mang lại một sức mạnh hoàn toàn mới cho đội hình của các anh hùng

Ép Xung

 • Ép Xung là một trong các tính năng gia tăng sức mạnh của các Hero trong đội hình của Anh Hùng.
 • Ép Xung sẽ gia tăng các chỉ số chính của Hero: Tấn Công - Ý Chí - Phòng Thủ - Phép Thuật - Sinh Lực.
 • Các Hero có thể ép xung tối đa từ +0 lên +15.
 • Nguyên liệu và điều kiện cần để ép xung:
  • Nước Thần
  • Vật Chất Tối
  • Mảnh thẻHero tương ứng
  • Vàng
  • Cấp độ yêu cầu tương ứng với mỗi cấp độ ép xung.

 

 

 

Đột Phá

 • Đột Phá là tính năng sẽ gia tăng giới hạn cấp độ của Hero sau khi Hero đã đạt tới số lần chuyển sinh tối đa là 4 lần.
 • Hero có phẩm chất càng cao càng ít có số lần Đột Phá.
 • Nguyên liệu và điều kiện cần để Đột Phá
  • Mảnh thẻHero tương ứng.
  • Huân Chương Hero theo cấp độ tương ứng với phẩm chất Hero.
  • Vàng.
  • Đạt cấp độ tối đa.

 

 

 

Laura, kính bút!