Điện Năng Vô Cực

Ngày đăng: 13/06/2018

Nâng cấp Vô Cực là tính năng nâng cấp tiềm ẩn cao cấp nhất của mỗi Nhân Vật trong Hesman Legend. Là một bộ giáp siêu cấp với 12 món trang bị khác nhau.

 

Giới thiệu

  • Mỗi Nhân Vật sẽ có 12 cấp độ Vô Cực tương ứng với 12 món trang bị Vô Cực để nâng cấp. Mỗi cấp độ Vô Cực được chia thành 12 bậc nhỏ. Nâng cấp đủ 12 bậc sẽ lên 1 cấp độ Vô Cực của Nhân Vật.

 

 

  • Điện Năng Vô Cực sẽ gia tăng các chỉ số chính của Nhân Vật như: Sinh Lực - Tấn Công - Phòng Thủ - Ý Chí - Phép Thuật.

 

 

Nguyên liệu để nâng cấp Vô Cực gồm có:

  • Năng Lượng Sấm Sét

  • Năng Lượng Bão Tố

  • Năng Lượng Bóng Tối

  • Năng Lượng Bức Xạ

  • Năng Lượng Bão Lửa

  • Năng Lượng Thần Bí

 

 

Cách tìm nguyên liệu :

  • Thông qua tham gia hoạt động: Boss Thế Giới, Chinh Phục Ngân Hà, Phụ bản nguyên liệu …
  • Thông qua Cửa Hàng bán hoặc Sự Kiện khác.

 

Laura, kính bút!