Đấu Trường Siêu Cấp

Ngày đăng: 29/06/2018

Đấu Trường Siêu Cấp là đấu trường cao cấp liên server mà các anh hùng luôn muốn hướng tới. Không chỉ là nơi các anh hùng có thể phô diễn thực lực của mình trên toàn server mà còn là nơi duy nhất có thể nhận được vật phẩm quý giá Bản Vẽ Chế Tạo Cấp 8 (tự chọn). Vật phẩm có thể mang lại cho các anh hùng những trang bị độc bá của vũ trụ giúp các anh hùng nâng thực lực lên một tầm cao mới.

 

Cách tham gia :

 • Vào giao diện “ Hoạt Động”

 

 

 • Chọn hoạt động “Đấu Trường Siêu Cấp”

 

 

Nội dung :

 • Cấp Độ : Không giới hạn
 • Thời Gian : 0h ngày 1 hàng tháng kéo dài tới 0h ngày 27 hàng tháng, sau khi nhận thưởng hệ thống sẽ reset RANK của toàn bộ anh hùng.
 • Hệ thống RANK :
  • Mỗi loại RANK chính sẽ có 5 RANK phụ tăng dần lên như sau:
  • Lính mới (1,2,3,4,5)
  • Chiến binh (1,2,3,4,5)
  • Đội trưởng (1,2,3,4,5)
  • Chỉ huy (1,2,3,4,5)
  • Đại tướng (1,2,3,4,5)
  • Ứng với mỗi cấp độ của RANK sẽ yêu cầu anh hùng đạt được TOP điểm xếp hạng trong nhóm đó để lên cấp RANK cao hơn nếu không thể đạt đủ yêu cầu thì sẽ phải ở lại RANK hiện tại.
 • Cơ Chế :
  • Đấu Trường Siêu Cấp là tính năng PVP cho phép các anh hùng ở khác server có thể thách đấu lẫn nhau.
  • Tham gia Đấu Trường Siêu Cấp thì anh hùng sẽ có danh hiệu khi đạt đủ điều kiện yêu cầu
  • RANK sẽ chia ra làm 5 loại chính và 20 RANK phụ để phân cấp anh hùng theo thực lực ( tổng là 25 RANK với điều kiện tăng dần )
  • Mỗi khi đánh thắng 1 anh hùng khác trong nhóm sẽ nhận được 1 ĐIỂM
  • Mỗi khi bị hạ gục bởi anh hùng mà mình đã từng đánh thắng trong cùng nhóm, sẽ bị trừ 1 ĐIỂM, biểu tượng chưa đánh bại xuất hiện lại, xem như anh hùng chưa từng đánh bại anh hùng này.
  • Xếp hạng dựa vào số ĐIỂM và thời gian đoạt được ĐIỂM (trước-sau)
  • Mỗi tháng sẽ tổng kết và phát quà dựa trên RANK hiện tại của anh hùng
  • Mỗi khi reset RANK hoặc qua RANK, điểm sẽ được reset, mặc định là chưa đánh bại bất kỳ ai trong nhóm
 • Báo Danh : Khi anh hùng lựa chọn báo danh hệ thống sẽ chuyển qua view sắp xếp đội hình, và anh hùng cũng có thể thay đổi đội hình thoải mái trong tính năng này (có thể bỏ trang bị ra khỏi tướng, bỏ tướng ra khỏi trận hình)
 • Quy tắc xếp nhóm
  • Khi anh hùng nhấn chọn tham gia chiến đấu thì sẽ tham gia RANK Lính Mới và được xếp vào nhóm thi đấu theo thứ tự. Nếu nhóm đạt số lượng tối đa thì anh hùng tiếp tục bị phân bổ sang 1 nhóm mới
  • Những anh hùng lên RANK sau khi hết thời gian đếm ngược, sẽ được hệ thống xếp ngẫu nhiên vào nhóm của RANK kế tiếp. Nếu nhóm đạt số lượng tối đa, tiếp tục phân bổ sang 1 nhóm mới

 

Phần thưởng :

 • Bảng phần thưởng xếp hạng và điều kiện lên RANK được liệt kê chi tiết như sau:

 

RANK

Điều Kiện

Quà

Lính mới 1

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 12h
Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người
Nằm trong top 5 khi hết thời gian đếm ngược

Nước Thần x200
Thẻ EXP - 2 x30
Vàng x250.000

Lính mới 2

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 12h
Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người
Nằm trong top 5 khi hết thời gian đếm ngược

Nước Thần x200
Thẻ EXP - 2 x30
Vàng x250.000

Lính mới 3

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 12h
Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người
Nằm trong top 5 khi hết thời gian đếm ngược

Nước Thần x200
Thẻ EXP - 2 x30
Vàng x250.000

Lính mới 4

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 12h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 5 khi hết thời gian đếm ngược

Nước Thần x300
Thẻ EXP - 2 x30
Vàng x500.000

Lính mới 5

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 12h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 5 khi hết thời gian đếm ngược

Nước Thần x300
Thẻ EXP - 2 x30
Vàng x500.000

Chiến binh 1

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 15 người

Nằm trong top 6 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang Bị - 5 x1
Kim Cương x100
Vàng x500.000

Chiến binh 2

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 15 người

Nằm trong top 6 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang Bị - 5 x1
Kim Cương x100
Vàng x600.000

Chiến binh 3

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 15 người

Nằm trong top 6 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang Bị - 5 x1
Kim Cương x100
Vàng x800.000

Chiến binh 4

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 15 người

Nằm trong top 6 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang Bị - 5 x1
Kim Cương x100
Vàng x800.000

Chiến binh 5

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 15 người

Nằm trong top 6 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang Bị - 5 x1
Kim Cương x100
Vàng x 800.000

Đội trưởng 1

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Tím (ngẫu nhiên) x10
Phản Vật Chất - 4 x100
Kim Cương x200
Vàng x 1.000.000

Đội trưởng 2

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Tím (ngẫu nhiên) x15
Phản Vật Chất - 4 x150
Kim Cương x400
Vàng x 1.000.000

Đội trưởng 3

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Tím (ngẫu nhiên) x20
Phản Vật Chất - 4 x200
Kim Cương x600
Vàng x1.000.000

Đội trưởng 4

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Tím (ngẫu nhiên) x25
Phản Vật Chất - 4 x250
Kim Cương x800
Vàng x1.000.000

Đội trưởng 5

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 6 x1
Rương Mảnh Thẻ Tím (ngẫu nhiên) x30
Phản Vật Chất - 4 x300
Kim Cương x1000
Vàng x1.000.000

Chỉ huy 1

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 7 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x10
Phản Vật Chất - 5 x100
Kim Cương x1200
Vàng x 1.000.000

Chỉ huy 2

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 7 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x20
Phản Vật Chất - 5 x150
Kim Cương x1400
Vàng x1.000.000

Chỉ huy 3

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 7 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x30
Phản Vật Chất - 5 x200
Kim Cương x1600
Vàng x1.200.000

Chỉ huy 4

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang bị - 7 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x40
Phản Vật Chất - 5 x250
Kim Cương x1800
Vàng x1.500.000

Chỉ huy 5

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 20 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Trang Bị - 7 x1
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x50
Phản Vật Chất - 5 x300
Kim Cương x2000
Vàng x1.800.000

Đại tướng 1

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 30 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Bản Vẽ - 8 (tự chọn) x1
Rương Nguyên Liệu chế tạo - 8 (ngẫu nhiên) x5
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x60
Phản Vật Chất - 6 x100
Kim Cương x2200
Vàng x 2.000.000

Đại tướng 2

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 30 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Bản Vẽ - 8 (tự chọn) x1
Rương Nguyên Liệu chế tạo - 8 (ngẫu nhiên) x10
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x70
Phản Vật Chất - 6 x150
Kim Cương x2400
Vàng x2.000.000

Đại tướng 3

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 30 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Bản Vẽ - 8 (tự chọn) x1
Rương Nguyên Liệu chế tạo - 8 (ngẫu nhiên) x15
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x80
Phản Vật Chất - 6 x200
Kim Cương x2600
Vàng x2.000.000

Đại tướng 4

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 30 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Bản Vẽ - 8 (tự chọn) x1
Rương Nguyên Liệu chế tạo - 8 (ngẫu nhiên) x20
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x90
Phản Vật Chất - 6 x250
Kim Cương x2800
Vàng x2.500.000

Đại tướng 5

Thời gian đếm ngược xếp hạng là 48h

Mỗi nhóm tối thiếu 10 người, tối đa 30 người

Nằm trong top 3 khi hết thời gian đếm ngược

Rương Bản Vẽ - 8 Tự chọn x1
Rương Nguyên liệu chế tạo - 8 (ngẫu nhiên) x30
Rương Mảnh Thẻ Vàng (ngẫu nhiên) x100
Phản Vật Chất - 6 x300
Kim Cương x3000
Vàng x3.000.000

 

Lưu ý
 • Ngày 27 hàng tháng sẽ khóa tính năng và ngày 28 sẽ tiến hành phát thưởng

 

Laura, kính bút!